Rezultati završnih ispita na Katedri za farmakognoziju 05.07.2021

  Poeni Ocena
Nikolina Ivezić 76,25 8
Nikola Markanović 31 5