Rezultati završnih ispita na Katedri za farmakognoziju

Broj indeksa Prezime Ime Ocjena
FARMAKOGNOZIJA 1
980/2009 Jukić Doris 5
1054/2010 Blagojević Jelena
1318/2013 Hrekes Hilda 5
1436/2016 Markanović Nikola
FARMAKOGNOZIJA 2
832/2007 Mitrić Maja 7
998/2009 Petrović Nataša 7
1054/2010 Blagojević Jelena
1263/2013 Kasalović Tatjana
1396/2015 Tomić Zorana 5
1414/2015 Perić Marijana 5
1495/2017 Tihomirović Saška 7
1505/2017 Mataruga Nikolina 5
FITOTERAPIJA
984/2009 Plavšić Nikola 5
1032/2009 Letica Karla 7
1388/2015 Vujaklija Ljiljana 9
1394/2015 Bjeljac Marija 10