SAMSIC – KOMITET ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU STUDENATA MEDICINE

Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske je volonterska, neprofitna i nevladina organizacija koju čine studenti medicinskog fakulteta svih smjerova i godina. Član je Međunarodne federacije studenata medicine – IFMSA od 1998. godine.

Fokus djelovanja Komiteta za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske je  međunarodna razmjena studenata medicine, edukacija i podizanje svijesti građana o aktuelnim zdravstvenim problemima, očuvanje javnog i reproduktivnog zdravlja, promovisanje ljudskih prava i mira su samo neke od naših aktivnosti.