Saradnja Šumarskog i Medicinskog fakulteta

Dana 28.04.2021. godine na Medicinskom fakultetu održan je sastanak rukovodstva Šumarskog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Na sastanku se razgovaralo o budućoj saradnji dva fakulteta, kao i o uključivanju u zajedničke projekte Medicinskog i Šumarskog fakulteta sa Šumama Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovali dekani prof. dr Ranko Škrbić i prof. dr Marijana Kapović Solomun, prodekani za nastavu prof. dr Nenad Ponoroc i prof. dr  Branislav Cvjetković, kao i studenti oba fakulteta.