SEKCIJA PRVE POMOĆI

Sekcija prve pomoći se bavi osnovama pružanja prve pomoći kao i realističkim prikazom povreda, stanja, oboljenja ali i situacija sa kojima se možemo susresti u svakodnevnom životu. Ovo se ostvaruje kroz edukacije i učešće u projektima koje organizuju srodna udruženja i studentski savezi.

Edukacija za polaznike se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela gradiva koji zahtijevaju angažman polaznika prilikom izvođenja niza tematskih jedinica. Cilj je da se korištenjem interaktivnih principa nastave ovladaju vještine ukazivanja prve pomoći, sa naglaskom na oblast osnovne životne podrške ( Basic Life Support ).  Instruktori i studenti starijih godina prolaze dodatne obuke prilikom kojih stiču znanje i iz oblasti naprednog održavanja života ( Advanced Life Support ). 

Svakog ljeta se održava edukacija stranim studentima koji su došli na razmjenu u Banjaluku, studentima sa drugih fakulteta ali značajan je i rad sa đecom i starim licima. 

Od raznih projekata u kojima učestvuju članovi Sekcije, najzanimljviji su oni gđe se izvode pokazne vježbe. 

Sekcija je osnovana 2006. godine i za svoje postojanje ostvarila brojne uspjehe na takmičenjima u organizaciji Crvenog krsta na lokalnom, regionalnom, republičkom i državnom nivou. Ovde se posebno ističe improvizacija, brzina i psihološka podrška unesrećenima jer povrede i stanja su često jedinstvene i izgledaju nesvakidašnje ali se mogu desiti svakome.

Pored navedenih aktivnosti, đelatnost Sekcije je i volonterski rad uključujući medicinsku podrsku na mnogim događajima i manifestacijama od javnog značaja. Nerijetko zbog toga se putuje po čitavoj državi. 

Trenutno su u planu nove aktivnosti, kao i obuka novih polaznika, za koje se svi zainteresovani studenti mogu prijaviti od početka oktobra svake godine, preko veb sajta fakulteta ili u skriptarnici Saveza studenata.

KONTAKT