MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE STOMATOLOGIJE FIZIOTERAPIJE I ZDRAVSTVENE NJEGE

Septembarski ispitni rok za sve studente počinje 23.08.2021. godine a završava 17.09.2021. godine.
Prvi termin septembarskog ispitnog roka traje od 30. avgusta 2021 do 09. septembra 2021 god.
  • prijava ispita je do 30. avgusta 2021
  • izvlačenje ispitivača je 30. avgusta 2021 u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 30. avgusta 2021 do 09. septembra 2021 god.
Drugi termin septembarskog ispitnog roka traje od 13. septembra 2021 do 16. septembra 2021 god.
  • prijava ispita je do 13. septembra 2021
  • izvlačenje ispitivača je 13. septembra 2021. godine u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 13. septembra 2021 do 16. septembra 2021 god.
Banjaluka, dana 03. avgusta 2021. godine

Šef katedre za neurologiju

Prof. dr sc. med Vlado Đajić