MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE, DENTALNE MEDICINE I ZDRAVSTVENIH NAUKA

Septembarski ispitni rok traje od 29. avgusta 2022. do 23. septembra 2022 god.
Prvi termin septembarskog ispitnog roka:
  • izvlačenje ispitivača je 29. avgusta 2022 u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 29. avgusta 2022 do 09. septembra 2022 god.
Drugi termin septembarskog ispitnog roka:
  • izvlačenje ispitivača je 12. septembra 2022 u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 12. septembra 2022 do 23. septembra 2022 god.
Banjaluka, dana 16. avgust 2022. godine.

Šef katedre za neurologiju

Prof. dr sc. med Vlado Đajić