Uvod u zdravstvenu njegu

Uvod u zdravstvenu njegu - Babištvo

Uvod u zdravstvenu njegu - Babištvo (2)

APRILSKI ispitni rok 2020. godine

EDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA
Studijski programi: Zdravstvena njega, Babištvo i Radiološka tehnologija
Predmet: Uvod u zdravstvenu njegu
 
O B A V J E Š T E NJ E
APRILSKI ispitni rok 2020. godine
 
ISPIT ĆE SE ODRŽATI 12.06.2020. u Kabinetu kliničkih vještina PREMA SLEDEĆEM RASPOREDU:
I GRUPA 12.06.2020. U 9:00
BABIŠTVO I SESTRINSTVO
1. 17/B-R/2019 Vuković Monika
2. 18/B-R/2019 Maksimović Saška
3. 21/B-R/2019 Jugović Branka
4. 25/B-R/2019 Subotin Marija
5. 1/SES-R/2019 Vignjević Danijela
6. 7/SES-R/2019 Goričanac Jelena
7. 9/SES-R/2019 Ilić Dajana
8. 11/SES-R/2019 Čergić Jovana
9. 13/SES-R/2019 Jokić Danica
10. 16/SES-R/2019 Nedić Anja
 
 
 
 
RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA
II GRUPA 12.06.2020. 10:30
1. 6/RT-R/2018 Mijatović Tamara
2. 23/RT-R/2019 Mićanović Gordan
3. 24/RT-R/2019 Simatović Đorđe
4. 26/RT-R/2019 Jarić Danilo
5. 28/RT-R/2019 Knežević Staša
6. 35/RT-R/2019 Raca Anđela
7. 37/RT-R/2019 Todorović Lana
8. 39/RT-R/2019 Stević Anđela
9. 20/RT-V/2019 Jegeš Dario
III GRUPA 12.06.2020. U 12:00
1. 21/RT-V/2019 Ćutković Vladimir
2. 25/RT-V/2019 Debeljak Luka
3. 26/RT-V/2019 Tirić Amra
4. 28/RT-V/2019 Bjeljac Aleksandra
5. 29/RT-V/2019 Maričić Biljana
6. 30/RT-V/2019 Galac Andrea
7. 31/RT-V/2019 Mijatović Marijana
8. 33/RT-V/2019 Savanović Jovana
NAPOMENA:
Ispitu mogu pristupiti studenti koji imaju sve potpise u Katalogu kliničkih vještina za Uvud u zdravstvenu njegu.Studenti su dužni da na ispit donesu na uvid Katalog kliničkih vještina i Dnevnik stručne prakse (samo za studijske programe koji imaju stručnu praksu).
 
Pročitaj više...

Obavještenje za predispitne aktivnosti - Uvod u zdravstvenu njegu

OBAVJEŠTENJE ZA PREDISPITNE AKTIVNOSTI
 
 
Molimo studente koji nisu ispunili predispitne obaveze vezane za praktični dio ispita (čekiranje) da spreme vježbe prema katalogu kliničkih vještina. 
 
Predispitne aktivnosti počinju u četvrtak 04.06.2020. od 10:00, a ostali termini će biti po dogovoru. Ukoliko se javi više od 10 studenata, čekiranje druge grupe će se obaviti istog dana u razmaku od 90 minuta.
     
Mjesto održavanja predispitnih aktivnosti: Kabinet kliničkih vještina (stara lokacija Medicinskog fakulteta).                                        
 
Napomena:
Sve predispitne aktivnosti će se održavati u skladu sa epidemiološkim mjerama kako je propisano Odlukom Senata Univerziteta u Banjoj Luci. Stoga vas molimo da ponesete mantil, masku i rukavice. 
                                      
 
Ass. Duška Jović, magistar zd.njege
 
Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in