STUDENTSKA SLUŽBA MEDICINSKOG FAKULTETA

Studentska služba u oviru Medicinskog fakulteta obavlja sljedeće aktivnosti:

 • upis studenata na 1. godinu studija
 • upis studenata u više semestre
 • ovjera semestra
 • prijava ispita
 • vođenje matičnih knjiga
 • prijem molbi i izdavanje uvjerenja
 • prijem studenata
 • izdavanje različitih dokumenata potrebnih za studente (domovi, krediti, stipendije...)

Administrativno osoblje fakulteta:

 • Dipl. pravnik Milka Vukmirović, sekretar fakulteta - lok. 112
 • Zorica Galić, tehnički sekretar fakulteta - lok. 101
 • Dipl. pravnik Dragoslava Bjelajac, šef studentske službe - lok. 106
 • Nada Ančić, referent za stomatologiju i farmaciju - lok. 142
 • Branka Galić, referent za medicinu - lok. 140
 • Igor Vinčić, referent za zdravstvenu njegu - lok. 143

Kontakt

 • Telefon: 051/234-140-051/234-142, 051/234-143