STUDENTSKI SAVEZ MEDICINSKOG FAKULTETA

SSMF postoji od 1978. godine, tj. od onog dana kada je osnovan Medicinski fakultet Banja Luka.

Rukovodstvo organizacije:

  • predsjednik SSMF-a Vladan Gačić
  • potpredsjednik Kenan Ćemal
  • predsjednik Skupštine SSMF-a Dženis Čaušević
  • generalni Sekretar Dajana Duka
  • student prodekan odsjek zdravstvena njega Siniša Karakaš
  • student prodekan odsjek farmacija Miljana Nukić
  • student prodekan odsjek stomatologija Kenan Ćemal
  • student prodekan odsjek medicina Sonja Trbojević

SSMF DANAS

Danas je SSMF organizacija čiji je osnovni cilj zaštita prava i interesa studenata sva četiri smjera Medicinskog fakulteta i poboljšanje uslova studiranja. Jedna od glavnih uloga i nastojanja SSMF-a je unapređenje nastavnog procesa. SSMF se može pohvaliti činjenicom da važi za najorganizovaniji i najjači Savez na ovim prostorima, da su naši članovi inicijatori i osnivači Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, da studentima MF pomažemo da posjećuju kongrese i seminare širom svijeta, itd. Pored toga SSMF radi i na animiranju studenata omogućavajući im da se uključe i aktivno djeluju kroz šest sekcija, tako da danas ima oko 2500 članova od čega je preko 100 aktivnih članova.

SEKCIJE SSMF- a:

SEKCIJA CRVENOG KRSTA (SCK) SCK je osnovana 2004. godine da bi se studentima Medicinskog fakulteta pružila prilika da nauče pravilno pružati prvu pomoć. Vremenom je ova sekcija jačala i danas broji oko 100 članova, desetak instruktora prve pomoći, realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja, reproduktivnog zdravlja i bezbjednosti i spasilaštva na vodi. Samo u prethodnoj školskoj godini edukaciju iz prve pomoći prošlo je oko 150 studenata. Najbolji polaznici svake godine učestvuju na gradskom, republičkom i državnom takmičenju gdje su po prikazanom znanju van konkurencije. Godišnje se ordanizuje sedam ciklusa edukacije, a ko je zainteresovan može se prijaviti u prostorijama SSMF. Koordinator: Miloš Kontić 

ŽURNALISTIČKA SEKCIJA (ŽS) ŽS je ponovo počela sa radom u julu 2007. godine.Sekcija koncentriše svoj rad prvenstveno na „Limfi“, časopisu studenata Medicinskog fakulteta. Časopis izlazi jednom u semestru i do sada su objavljena dva broja. Limfa ima koncept studentskog časopisa, što uključuje tekstove o aktivnostima Saveza, studentsku problematiku, aktuelnosti sa univerziteta, itd. Sekcija ima šesnaest stalnih članova sa još desetak spoljnih saradnika među kojima ima studenata, koordinatora drugih sekcija, profesora sa MF, kao i ljekara iz banjalučkog KBC-a. 

Koordinator: Marko Bates 

SEKCIJA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD (SNIR) SNIR je poslije duže pauze počeo sa radom u junu 2006. godine i danas broji dvadeset članova. Naši studenti su bili aktivni i pasivni učesnici kongresa širom Evrope i svijeta. 

Koordinator: Nataša Bednarčuk

E-mail: snir@student.med.unibl.org 

SPORTSKA SEKCIJA (SS) SS je osnovana 2000. godine i danas broji oko 80 članova u sedam podsekcija (sportova): fudbal, košarka, odbojka, rukomet, atletika, tenis i šah. Ekipe su učetvovale na brojnim takmičenjima, među kojima se posebno ističu Univerzijade i Medicinijade. Najtrofejniji sportovi su atletika i šah. Svi oni koji to žele, mogu da se učlane u prostorijama SSMF u jednu od sekcija.

KONTAKT