SVJETSKI DAN OSOBA SA DAUNOVIM SINDROMOM

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Centrom za socijalnu rehabilitaciju i radno osposobljavanje osoba sa Daunovim sindromom organizovali su manifestaciju povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba sa Daunovim sindromom 21. marta.

Manifestacija predstavlja početak „Nedelje osoba sa Daunovim sindromom“ koju realizuje Centar za socijalnu rehabilitaciju i radno osposobljavanje osoba sa Daunovim sindromom, a održala se 15.03.2021. godine u 12:00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta. Cilj manifestacije bilo je predstavljanje programa socijalne rehabilitacije i radnog osposobljavanja DS osoba, prikaz života sa DS, prikaz života majke sa DS, kao i edukacija studenata Medicinskog fakulteta o načinu i protokolu saopštavanja dijagnoze prilikom rođenja djeteta sa DS, što je od velike važnosti za buduću ljekarsku profesiju.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci prof. dr Ranko Škrbić rekao je novinarima da studenti ovog fakulteta već nekoliko godina aktivno sarađuju sa banjalučkim Daun sindrom centrom sa namjerom i željom da se smanji stigma koja postoji u društvu kada su u pitanju djeca sa Daunovim sindromom i drugim vrstama posebnih potreba.

„Upravo su studenti ovog fakulteta ti koji treba da pokažu puno razumjevanje i kod kojih ta sigma ne treba da predstavlja problem kako bi imali jedan zdraviji odnos prema takvoj djeci i kako bi na bolji način uključili osobe sa Daunovim sindromom u normalan život. Oni su kao i sve ostale osobe i mi treba da razumijemo njihovo stanje i potrebe“, naveo je Škrbić.

On je rekao da saopštavanje dijagnoze roditeljima prilikom rođenja djeteta sa Daunovim sindromom spada u novine koje se uvode u školovanje i edukacije studenata i da do sada toga nije bilo.

„To će pomoći kada postoji neko pozitivno iskustvo, kao što je to iskustvo iz Sverdlovske oblasti, grada Jekaterinburga, a koje su prepoznale institucije sistema Rusije i koji su rekli da to treba biti pravilo i praksa. To jedna pozitivna razmjena koju možemo da predstavimo našim studentima da budu naoružani dodatnim znanjima i vještinama“, rekao je Škrbić.

Direktor Daun sindrom centra Banjaluka Zoran Jelić rekao je da je ovo prilika i da budući ljekari saznaju ne samo nešto više o socijalnoj rehabilitaciji, nego i sa protokolom o saopštavanju dijagnoze kako je to u Rusiji naložilo resorno ministarstvo.

-„Ovo je nešto za budućnost i buduća pokoljenja, jer će se puno toga učiniti da se sruši stigma kada budući ljekari budu saopštavali roditeljima dijagnozu prilikom samog rođenja djeteta“ naveo je Jelić.

Sedmica Daun sindroma se završava 21. marta na Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom.