1. Metode za eliminaciju parodontalnih džepova
  2. Savremena regenerativna terapija parodontalnog tkiva-koncept aktivne regeneracije
  3. Virusne infekcije u usnoj duplji
  4. Ulceracije kao primarne eflorescence usne dupljе