Konsultacije i kolokviranja će se održavati utorkom od 11:00-12:00 časova u Centru za biomedicinska istraživanja, drugi sprat, laboratorija za farmakologiju.