Termin za ispit iz predmeta Klinička farmacija

Ispit iz predmeta Klinička farmacija održaće se 14.02.2022. godine u 08 časova u Sali 1.