Informatika u medicini

 • Praktični dio: 29.04.2022. godine u 13.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 27.04.2022. godine u 17.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Osnove informatike i informatika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 29.04.2022. godine u 13.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 27.04.2022. godine u 17.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Biostatistika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 29.04.2022. godine u 13.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 27.04.2022. godine u 17.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Statistika u farmaciji

 • Praktični dio: 29.04.2022. godine u 13.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 27.04.2022. godine u 17.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Medicinska statistika i informatika

 • Praktični dio: 29.04.2022. godine u 13.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 27.04.2022. godine u 17.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Zdravstvena statistika i informatika

 • Praktični dio: 18.04.2022. godine u 8.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 20.04.2022. godine u 17.00 časova na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta (sala 3)

Biomedicinska informatika

 • Praktični dio: 18.04.2022. godine u 8.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 20.04.2022. godine u 17.00 časova na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta (sala 3)

Informatika

 • Praktični dio: 18.04.2022. godine u 8.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 20.04.2022. godine u 17.00 časova na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta (sala 3)

Statistika i informatika u zdravstvu

 • Praktični dio: 18.04.2022. godine u 8.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 20.04.2022. godine u 17.00 časova na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta (sala 3)

Zdravstvena statistika

 • Praktični dio: 18.04.2022. godine u 8.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 20.04.2022. godine u 17.00 časova na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta (sala 3)

Računska obrada laboratorijskih podataka i automatizacija u medicinskoj laboratoriji

 • Praktični dio: 18.04.2022. godine u 8.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 20.04.2022. godine u 17.00 časova na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta (sala 3)

Na ispit mogu izaći samo studenti koji su ispit prijavili putem veb-servisa eStudent.