Informatika u medicini

 • Praktični dio: 26.04.2021. godine u 8.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 28.04.2021. godine u 13.00 časova u sali 5 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Osnove informatike i informatika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 26.04.2021. godine u 10.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 28.04.2021. godine u 13.00 časova u sali 5 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Biostatistika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 26.04.2021. godine u 8.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 26.04.2021. godine u 10.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru

Statistika u farmaciji

 • Praktični dio: 26.04.2021. godine u 10.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 05.05.2021. godine u 11.00 časova u sali 5 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Medicinska statistika i informatika

 • Praktični dio: 26.04.2021. godine u 15.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 06.05.2021. godine u 13.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Zdravstvena statistika i informatika

 • Praktični dio: 26.04.2021. godine u 13.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 28.04.2021. godine u 11.00 časova u sali 5 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Biomedicinska informatika

 • Praktični dio: 26.04.2021. godine u 13.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 28.04.2021. godine u 11.00 časova u sali 5 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Informatika

 • Praktični dio: 26.04.2021. godine u 13.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 28.04.2021. godine u 11.00 časova u sali 5 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Statistika i informatika u zdravstvu

 • Praktični dio: 26.04.2021. godine u 13.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 28.04.2021. godine u 11.00 časova u sali 5 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Na ispit mogu izaći samo studenti koji su ispit prijavili putem veb-servisa eStudent.