Rezultati ispita – Januarsko-februarski ispitni rok, 1. termin

Rezultati ispita održanog 02.02.2021. godine dati su u tabelama ispod.

INFORMATIKA U MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Kovač Aleksandar 7977/2020 5 N.I. (nije izašao)
2. Latinović Sergej 8053/2020 5 28 5 (ne zadovoljava)
3. Mavija Siniša 8080/2020 18 20 15 5 27 85 9 (odličan)
4. Marić Kristina 8023/2020 5 37 5 (ne zadovoljava)

 

OSNOVE INFORMATIKE I INFORMATIKA U DENTALNOJ MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Vidović Marina 1993/2020 8 9 20 10 29 76 8 (vrlodobar)
2. Gligorević Ivana 1952/2020 9 10 20 10 35 84 9 (odličan)
3. Jarić Mirko 1961/2020 10 10 18 10 28 76 8 (vrlodobar)
4. Huskić Hana 1944/2020 12 10 5 (ne zadovoljava)
5. Šuker Antonija 1995/2020 10 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove i upis ocjena je u srijedu, 10.02.2021. godine u 9.00 časova.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent