Informatika u medicini

 • Praktični dio: 15.02.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 16.02.2021. godine u 17.00 časova u sali 4 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Osnove informatike i informatika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 15.02.2021. godine u 12.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 16.02.2021. godine u 18.00 časova u sali 4 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Biostatistika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 15.02.2021. godine u 12.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 15.02.2021. godine u 13.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru

Statistika u farmaciji

 • Praktični dio: 15.02.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 16.02.2021. godine u 16.00 časova u sali 4 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Medicinska statistika i informatika

 • Praktični dio: 22.02.2021. godine u 11.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 24.02.2021. godine u 13.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Zdravstvena statistika i informatika

 • Praktični dio: 15.02.2021. godine u 14.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 16.02.2021. godine u 17.00 časova u sali 4 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Biomedicinska informatika

 • Praktični dio: 15.02.2021. godine u 14.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 16.02.2021. godine u 17.00 časova u sali 4 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Informatika

 • Praktični dio: 15.02.2021. godine u 14.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 16.02.2021. godine u 17.00 časova u sali 4 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Statistika i informatika u zdravstvu

 • Praktični dio: 15.02.2021. godine u 14.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 16.02.2021. godine u 17.00 časova u sali 4 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Na ispit mogu izaći samo studenti koji su ispit prijavili putem veb-servisa eStudent.