Informatika u medicini

 • Praktični dio: 14.02.2022. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 14.02.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Osnove informatike i informatika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 14.02.2022. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 14.02.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Biostatistika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 14.02.2022. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 14.02.2022. godine u 17.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Statistika u farmaciji

 • Praktični dio: 14.02.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta
 • Teorijski dio: 14.02.2022. godine u 17.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Medicinska statistika i informatika

 • Praktični dio: 14.02.2022. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 14.02.2022. godine u 18.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Zdravstvena statistika i informatika

 • Praktični dio: 14.02.2022. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 14.02.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Biomedicinska informatika

 • Praktični dio: 14.02.2022. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 14.02.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Informatika

 • Praktični dio: 14.02.2022. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 14.02.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Statistika i informatika u zdravstvu

 • Praktični dio: 14.02.2022. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 14.02.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Zdravstvena statistika

 • Praktični dio: 14.02.2022. godine u 18.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta
 • Teorijski dio: 14.02.2022. godine u 19.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Računska obrada laboratorijskih podataka i automatizacija u medicinskoj laboratoriji

 • Praktični dio: 14.02.2022. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 14.02.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Na ispit mogu izaći samo studenti koji su ispit prijavili putem veb-servisa eStudent.