Informatika u medicini

 • Praktični dio: 21.06.2021. godine u 14.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 22.06.2021. godine u 11.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Osnove informatike i informatika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 21.06.2021. godine u 14.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 22.06.2021. godine u 11.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Biostatistika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 21.06.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 22.06.2021. godine u 11.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Statistika u farmaciji

 • Praktični dio: 23.06.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 24.06.2021. godine u 14.30 časova u sali 6 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Medicinska statistika i informatika

 • Praktični dio: 23.06.2021. godine u 12.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 22.06.2021. godine u 11.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Zdravstvena statistika i informatika

 • Praktični dio: 23.06.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 24.06.2021. godine u 11.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Biomedicinska informatika

 • Praktični dio: 23.06.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 24.06.2021. godine u 11.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Informatika

 • Praktični dio: 23.06.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 24.06.2021. godine u 11.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Statistika i informatika u zdravstvu

 • Praktični dio: 23.06.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 24.06.2021. godine u 11.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Na ispit mogu izaći samo studenti koji su ispit prijavili putem veb-servisa eStudent.