Informatika u medicini

 • Praktični dio: 06.07.2022. godine u 11.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 06.07.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Osnove informatike i informatika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 06.07.2022. godine u 11.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 06.07.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Biostatistika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 06.07.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 06.07.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Statistika u farmaciji

 • Praktični dio: 06.07.2022. godine u 11.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 06.07.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Medicinska statistika i informatika

 • Praktični dio: 06.07.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 06.07.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Zdravstvena statistika i informatika

 • Praktični dio: 30.06.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 30.06.2022. godine u 11.00 časova na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Biomedicinska informatika

 • Praktični dio: 06.07.2022. godine u 11.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 06.07.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Informatika

 • Praktični dio: 30.06.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 30.06.2022. godine u 11.00 časova na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Statistika

 • Praktični dio: 06.07.2022. godine u 11.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 06.07.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Statistika i informatika u zdravstvu

 • Praktični dio: 30.06.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 30.06.2022. godine u 11.00 časova na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Zdravstvena statistika

 • Praktični dio: 06.07.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 06.07.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Računska obrada laboratorijskih podataka i automatizacija u medicinskoj laboratoriji

 • Praktični dio: 06.07.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 06.07.2022. godine u 16.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Na ispit mogu izaći samo studenti koji su ispit prijavili putem veb-servisa eStudent.