Основе информатике и информатика у денталној медицини

 • Практични дио: 05.07.2024. године у 8.00 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 05.07.2024. године у 18.00 часова у Амфитеатру Медицинског факултета

Биостатистика у денталној медицини

 • Практични дио: 05.07.2024. године у 9.00 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 05.07.2024. године у 18.00 часова у Амфитеатру Медицинског факултета

Статистика у фармацији

 • Практични дио: 05.07.2024. године у 9.00 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 05.07.2024. године у 18.00 часова у Амфитеатру Медицинског факултета

Медицинска статистика

 • Практични дио: 05.07.2024. године у 13.00 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 05.07.2024. године у 18.00 часова у Амфитеатру Медицинског факултета

Медицинска статистика и информатика

 • Практични дио: 05.07.2024. године у 12.00 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 05.07.2024. године у 18.00 часова у Амфитеатру Медицинског факултета

Здравствена статистика и информатика

 • Практични дио: 02.07.2024. године у 8.00 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 02.07.2024. године у 9.00 часова у Универзитетском рачунарском центру

Биомедицинска информатика

 • Практични дио: 05.07.2024. године у 8.00 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 05.07.2024. године у 18.00 часова у Амфитеатру Медицинског факултета

Информатика

 • Практични дио: 02.07.2024. године у 8.00 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 02.07.2024. године у 9.00 часова у Универзитетском рачунарском центру

Статистика

 • Практични дио: 05.07.2024. године у 9.00 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 05.07.2024. године у 18.00 часова у Амфитеатру Медицинског факултета

Статистика и информатика у здравству

 • Практични дио: 02.07.2024. године у 8.00 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 02.07.2024. године у 9.00 часова у Универзитетском рачунарском центру

Здравствена статистика

 • Практични дио: 05.07.2024. године у 9.00 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 05.07.2024. године у 10.00 часова у Универзитетском рачунарском центру

Рачунска обрада лабораторијских података и аутоматизација у медицинској лабораторији

 • Практични дио: 05.07.2024. године у 8.00 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 05.07.2024. године у 18.00 часова у Амфитеатру Медицинског факултета

На испит могу изаћи само студенти који су испит пријавили путем веб-сервиса еСтудент.