Informatika u medicini

 • Praktični dio: 29.09.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 27.09.2021. godine u 12.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Osnove informatike i informatika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 29.09.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 27.09.2021. godine u 12.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Biostatistika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 29.09.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 27.09.2021. godine u 13.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Statistika u farmaciji

 • Praktični dio: 29.09.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 27.09.2021. godine u 13.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Medicinska statistika i informatika

 • Praktični dio: 29.09.2021. godine u 12.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 27.09.2021. godine u 12.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Zdravstvena statistika i informatika

 • Praktični dio: 29.09.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 30.09.2021. godine u 14.00 časova na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Biomedicinska informatika

 • Praktični dio: 29.09.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 30.09.2021. godine u 14.00 časova na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Informatika

 • Praktični dio: 29.09.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 30.09.2021. godine u 14.00 časova na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Statistika i informatika u zdravstvu

 • Praktični dio: 29.09.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 30.09.2021. godine u 14.00 časova na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta

Na ispit mogu izaći samo studenti koji su ispit prijavili putem veb-servisa eStudent.