Информатика у медицини

 • Практични дио: 05.10.2022. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 04.10.2022. године у 15.00 часова на Факултету Физичког васпитања и спорта

Основе информатике и информатика у денталној медицини

 • Практични дио: 05.10.2022. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 04.10.2022. године у 15.00 часова на Факултету Физичког васпитања и спорта

Биостатистика у денталној медицини

 • Практични дио: 05.10.2022. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 04.10.2022. године у 15.00 часова на Факултету Физичког васпитања и спорта

Статистика у фармацији

 • Практични дио: 05.10.2022. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 04.10.2022. године у 15.00 часова на Факултету Физичког васпитања и спорта

Медицинска статистика и информатика

 • Практични дио: 05.10.2022. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 04.10.2022. године у 15.00 часова на Факултету Физичког васпитања и спорта

Здравствена статистика и информатика

 • Практични дио: 05.10.2022. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 04.10.2022. године у 11.00 часова у Универзитетском рачунарском центру

Биомедицинска информатика

 • Практични дио: 05.10.2022. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 04.10.2022. године у 15.00 часова на Факултету Физичког васпитања и спорта

Информатика

 • Практични дио: 05.10.2022. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 04.10.2022. године у 11.00 часова у Универзитетском рачунарском центру

Статистика

 • Практични дио: 05.10.2022. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 04.10.2022. године у 15.00 часова на Факултету Физичког васпитања и спорта

Статистика и информатика у здравству

 • Практични дио: 05.10.2022. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 04.10.2022. године у 11.00 часова у Универзитетском рачунарском центру

Здравствена статистика

 • Практични дио: 05.10.2022. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 04.10.2022. године у 15.00 часова на Факултету Физичког васпитања и спорта

Рачунска обрада лабораторијских података и аутоматизација у медицинској лабораторији

 • Практични дио: 05.10.2022. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру
 • Теоријски дио: 11.10.2022. године у 15.00 часова

На испит могу изаћи само студенти који су испит пријавили путем веб-сервиса еСтудент.