Informatika u medicini

 • Praktični dio: 05.10.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 04.10.2022. godine u 15.00 časova na Fakultetu Fizičkog vaspitanja i sporta

Osnove informatike i informatika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 05.10.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 04.10.2022. godine u 15.00 časova na Fakultetu Fizičkog vaspitanja i sporta

Biostatistika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 05.10.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 04.10.2022. godine u 15.00 časova na Fakultetu Fizičkog vaspitanja i sporta

Statistika u farmaciji

 • Praktični dio: 05.10.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 04.10.2022. godine u 15.00 časova na Fakultetu Fizičkog vaspitanja i sporta

Medicinska statistika i informatika

 • Praktični dio: 05.10.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 04.10.2022. godine u 15.00 časova na Fakultetu Fizičkog vaspitanja i sporta

Zdravstvena statistika i informatika

 • Praktični dio: 05.10.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 04.10.2022. godine u 11.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru

Biomedicinska informatika

 • Praktični dio: 05.10.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 04.10.2022. godine u 15.00 časova na Fakultetu Fizičkog vaspitanja i sporta

Informatika

 • Praktični dio: 05.10.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 04.10.2022. godine u 11.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru

Statistika

 • Praktični dio: 05.10.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 04.10.2022. godine u 15.00 časova na Fakultetu Fizičkog vaspitanja i sporta

Statistika i informatika u zdravstvu

 • Praktični dio: 05.10.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 04.10.2022. godine u 11.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru

Zdravstvena statistika

 • Praktični dio: 05.10.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 04.10.2022. godine u 15.00 časova na Fakultetu Fizičkog vaspitanja i sporta

Računska obrada laboratorijskih podataka i automatizacija u medicinskoj laboratoriji

 • Praktični dio: 05.10.2022. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 11.10.2022. godine u 15.00 časova

Na ispit mogu izaći samo studenti koji su ispit prijavili putem veb-servisa eStudent.