Informatika u medicini

 • Praktični dio: 27.08.2021. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 02.09.2021. godine u 14.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Osnove informatike i informatika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 27.08.2021. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 02.09.2021. godine u 14.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Biostatistika u dentalnoj medicini

 • Praktični dio: 27.08.2021. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 02.09.2021. godine u 15.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Statistika u farmaciji

 • Praktični dio: 27.08.2021. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 30.08.2021. godine u 13.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Medicinska statistika i informatika

 • Praktični dio: 27.08.2021. godine u 12.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 30.08.2021. godine u 12.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Zdravstvena statistika i informatika

 • Praktični dio: 01.09.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 02.09.2021. godine u 14.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Biomedicinska informatika

 • Praktični dio: 01.09.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 02.09.2021. godine u 14.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Informatika

 • Praktični dio: 01.09.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 02.09.2021. godine u 14.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Statistika i informatika u zdravstvu

 • Praktični dio: 01.09.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru
 • Teorijski dio: 02.09.2021. godine u 14.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Na ispit mogu izaći samo studenti koji su ispit prijavili putem veb-servisa eStudent.