Termini kolokvijuma u septembarskom i oktobarskom roku šk. 2020/21.

Kolokvijumi iz predmeta Farmakognozija 1 i 2 u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku biće održani u sledećim terminima

07.09.2021 od 10.00h u mikroskopirnici na farmaciji

05.10.2021 od 10.00h u mikroskopirnici na farmaciji