Vrijeme prijave Prezime i ime Smijer: Potvrda za izlazak na usmeni dio ispita u ovom ispitnom roku iz: Potvrda za izlazak na upis ocjene jer je ispit položen kroz kontinuiranu provjeru znanja: Ispitivač Termin
9.23.2021 11:56:31 Salić Slađana Farmacija Farmakologije prof. Nežić 28.9. u 16h
9.23.2021 11:56:56 Nataša Milosavac Farmacija Farmakologije Farmakologija doc. Stojaković 27.9. u 10h
9.23.2021 11:58:43 Latinovic Jovana Medicina Farmakologije prof. Šatara 29.9. u 9h
9.23.2021 11:59:55 Smoljić Dajana Stomatologija Farmakologije Farmakologija prof. Nežić 27.9. u 15h
9.23.2021 12:03:39 Vuković Bojana Stomatologija Farmakologija doc. Stojaković 28.9.u 10h
9.23.2021 12:03:44 Aleksandra Adžić Stomatologija Farmakologija prof. Šatara 29.9. u 9h
9.23.2021 12:04:39 Markovic Tatjana Medicina Farmakologije Farmakologija prof. Nežić 27.9. u 15h
9.23.2021 12:05:34 Sarajlic Denis Medicina Farmakologije doc. Stojaković 27.9. u 10h
9.23.2021 12:09:36 Nebojša Ivančević Medicina Farmakologije prof. Šatara 29.9. u 9h
Peulić Maksim Medicina Farmakologije prof. Nežić 28.9. u 16h
9.23.2021 12:13:03 Novaković Anđela Medicina Farmakologije doc. Stojaković 28.9.u 10h
9.23.2021 12:14:28 Jovanic Maja Medicina Farmakologije prof. Šatara 29.9. u 9h
9.23.2021 12:16:12 Marjanovic Bojana Stomatologija Farmakologija prof. Nežić 27.9. u 15h
9.23.2021 12:22:11 Aničić Maja Farmacija Farmakologije doc. Stojaković 27.9. u 10h
9.23.2021 12:32:55 Đurić Ana Stomatologija Farmakologije prof. Šatara 28.9. u 9h
9.23.2021 12:33:23 Horvat Emina Medicina Farmakologije prof. Nežić 28.9. u 16h
9.23.2021 12:37:16 Malkoč Adna Medicina Farmakologije doc. Stojaković 28.9.u 10h
9.23.2021 12:37:58 Filipović Jovana Medicina Farmakologije prof. Šatara 28.9. u 9h
9.23.2021 12:40:01 Stjepanović Nikola Medicina Farmakologije prof. Nežić 28.9. u 16h
9.23.2021 12:51:41 Zoran Kaurin Medicina Farmakologije doc. Stojaković 27.9. u 10h
9.23.2021 13:14:51 Filipovic Zorica Farmacija Farmakologije prof. Šatara 28.9. u 9h
9.23.2021 13:15:29 Tubić Nemanja Medicina Farmakologije prof. Nežić 28.9. u 16h
9.23.2021 13:17:20 Olivera Cosic Medicina Upis ocjene iz nacionalne politike lijekova doc. Stojaković 28.9. u 10h
9.23.2021 13:24:40 Bajić Marija Farmacija Farmakologije prof. Šatara 28.9. u 9h
9.23.2021 14:24:21 Gagic Bojan Farmacija Farmakologije prof. Nežić 28.9. u 16h
9.23.2021 14:26:32 Bakic Ivana Farmacija Farmakologije doc. Stojaković 27.9. u 10h
9.23.2021 14:52:50 Beuk Aleksandra Farmacija Farmakologije Farmakologija prof. Šatara 28.9. u 9h
9.23.2021 15:17:38 Žmirić Marija Medicina Farmakologije prof. Nežić 28.9. u 16h
         9.23.2021 17:55:16 Bulajić Marija Medicina Farmakologije doc. Stojaković 28.9. u 10h

 

Nakon revizije rezultata praktičnog ispita, na usmeni ispit su raspoređeni i studenti:

Lazar Pavlović, prof. Šatara, 28.9. u 16h

Vedran Lazić, prof. Nežić, 28.9. u 16h

Andrea Vidović, doc. Stojaković, 28.9. u 10h