Termini ispitnih rokova:

januarski ispitni rok: 28. januar 2021. godine

februarski ispitni rok: 17. februar 2021. godine

 

Studenti će pred ispit biti obavješteni o rasporedu polaganja ispita. Ispit se prijavljuje elektronski.

 

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju