Termini za kolokvijume i završne ispite u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku na Katedri za farmakognoziju

Septembar 1

Kolokvijum 29.08.2022. od 11.oo časova

Završni ispit   31.08.2022. od 12.00 časova

Septembar 2

Kolokvijum 12.09.2022. od 11.oo časova

Završni ispit   14.09.2022. od 12.00 časova

Oktobar

Kolokvijum 26.09.2022. od 11.oo časova

Završni ispit   28.09.2022. od 12.00 časova