Univerezitet u Banjoj Luci

Medicinski fakultet

Katedra za dermatovenerologiju

Datum: 29.01.2021 godine

Broj protokola: 89/01/21

 

 Termin usmenog ispita iz Dermatovenerologije- Januarsko- februarski ispitni rok I termin

školska  2020/2021 godina

 

Poštovani studenti,

Usmeni ispit iz predmeta Dermatovenerologija biće održan dana 18.02.2021 godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama Medicinskog specijalističkog centra, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, smještenog u suterenu IV paviljona  Kampusa Univerziteta.