Kolokvijum iz Oralne medicine će se održati u amfiteatru stomatologije 26.03.2021. godine sa početkom u 11:15.