Toksikologija, ispitni rok

Usmeni ispit iz toksikologije će se održati u petak 23. decembra 2022. godine, sa početkom u 10.30.