Toksikologija, oktobarski ispitni rokovi

Oktobarski ispitni rokovi iz toksikologije će se održati:

3.10.2022. u 12.30h i

14.10.2022. u 10h.