Toksikologija, rezultati ispita

Rezultati ispita iz toksikologije (8.7.2022.)

Kaurin Milica 10

Blagojević Dajana 9

Trišić Anja 8

Ljubičić Tatjana 5

Vizjak Karlo 5

Trifković Teodora 9

Gromilić Jovana 8