Rezultati ispita iz toksikologije održanog 20. septembra 2022.

Salić Slađana 6

Tubić Staša 5

Puškar Snežana 5

Đuzelić Merima 6

Vranić Olivera 8

Vulević Bojana 9