Toksikologija, upis ocjena

Studenti koji su položili toksikologiju u junskom roku, mogu doći u petak, 8. jula u 10h na upis ocjene.