Ургентна и хитна стања у лабораторијској дијагностици- резултати

Ургентна и хитна стања у лабораторијској дијагностици- резултати ФЗЊ: Ургентна и хитна стања у лабораторијској дијагностици.

Увид у тест је 09.03.2021.од 08-09 часова у СХМП.

Проф.др Нада Бањац

 

Списак студената:

1. Милка Матичић – 89 бодова – оцјена 9 ( девет)

2. Наталија Санковић – 82 бода – оцјена 9 ( девет)

3. Николина Ковачевић- 69 бодова- оцјена 7 ( седам)

4. Бојана Ћалић – 84,5 бодова- оцјена 9 ( девет)