Test iz predmeta Urgentna stomatologija, održaće se u četvrtak 01.07.2021 god. sa početkom u 10:00 časova.