Prezime i ime Smijer: Ispitivač: Termin:
Aleksandra Popović Medicina Prof. Nežić 18.9. u 13h
Aničić Maja Farmacija Prof. Šatara 14.9. u 9h
Bajić Marija Farmacija Doc. Stojaković 13.9. u 11h
Bakic Ivana Farmacija Prof. Nežić 18.9. u 13h
Ćosić Žaklina Stomatologija Prof. Šatara 14.9. u 9h
Čulić Maja Medicina Doc. Stojaković 13.9. u 11h
Dodoš Nikola Medicina Prof. Nežić 18.9. u 13h
Đurić Ana Stomatologija Prof. Šatara 14.9. u 9h
Egić Jelena Medicina Doc. Stojaković 13.9. u 11h
Filipović Jovana Medicina Prof. Nežić 18.9. u 13h
Gagic Bojan Farmacija Prof. Šatara 14.9. u 9h
Hadzijusufovic Hanna Medicina Doc. Stojaković 13.9. u 11h
Ivančević Nebojša Medicina Prof. Nežić 18.9. u 13h
Latinovic Jovana Medicina Prof. Šatara 14.9. u 9h
Latinović Rajna Medicina Doc. Stojaković 13.9. u 11h
Malkoč Adna Medicina Prof. Nežić 18.9. u 13h
Markovic Tatjana Medicina Prof. Šatara 15.9. u 9h
Nataša Šarac Farmacija Doc. Stojaković 14.9. u 11h
Novaković Anđela Medicina Prof. Nežić 18.9. u 13h
Popović Aleksandra Medicina Prof. Šatara 15.9. u 9h
Radovanović Neda Medicina Doc. Stojaković 14.9. u 11h
Rajak Jovana Medicina Prof. Nežić 18.9. u 13h
Salić Slađana Farmacija Prof. Šatara 15.9. u 9h
Stjepanović Nikola Medicina Doc. Stojaković 14.9. u 11h
Šundrić Elma Medicina Prof. Nežić 18.9. u 13h
Tubić Nemanja Medicina Prof. Šatara 15.9. u 9h
Vanja Gojkovic Medicina Doc. Stojaković 14.9. u 11h
Vidović Jurica Medicina Prof. Nežić 18.9. u 13h
Žmirić Marija Medicina Prof. Šatara 15.9. u 9h
Zoran Kaurin Medicina Doc. Stojaković 14.9. u 11h

 

Termini kod doc. Stojaković će biti naknadno oglašeni.