Usmeni ispit – klinička farmakologija (medicina) i farmakologija (ZNj)

Prezime Ime Br indeksa Plan i program Smijer Predmet Ispitivač Termin
Vrhovac Milica 28/F-R/2019 BP ZNJ Farmakologija – usmeni Prof. Šatara 27.4. 11h
Nikolina Ćulibrk 507/16 BP ZNJ Farmakologija – usmeni Prof. Šatara 27.4. 11h
Tovirac Vanja 6427/09 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 27.4. 11h
Divljak Nikolina 7248/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 27.4. 11h
Šipraga Nataša 7298/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 28.4. 9h
Ubovic Aleksandra-Anja 7296/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 28.4. 9h
Topić Aleksandra 7284/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 28.4. 9h
Milićević Biljana 6994/2013 SPP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 28.4. 9h

 

Prezime Ime Br indeksa Plan i program Smijer Predmet Ispitivač Termin
Milinčić Valentina 5/B-R/2018 BP ZNJ Farmakologija – usmeni Prof. Nežić 27.4. 9h
Drljača Kristina 125/15 BP ZNJ Farmakologija – usmeni Prof. Nežić 27.4. 9h
Jolić Dajana 6987/13 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 27.4. 9h
Jacimovic Nenad 7384/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 27.4. 9h
Majstorovic Milan 7227/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 27.4. 9h
Jurić Radovan 7268/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 27.4. 9h
Dujakovic 7219/2015 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 27.4. 9h
Kaloperović Siniša 5546/2002 SPP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 27.4. 9h
Krezo Emilija 7132/14 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 27.4. 9h

 

Prezime Ime Br indeksa Plan i program Smijer Predmet Ispitivač Termin
Kukić Bojan 8/F-V/2018 BP ZNJ Farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 27.4. 11h
Barisic Sonja 6967/13 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 27.4. 11h
Savanovic Milijana 7277/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 27.4. 11h
Jovetić Sara 7214/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 27.4. 11h
Dujakovic Nikola 7218/2015 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 28.4. 10h
Petričević Marko 7154/2014 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 28.4. 10h
Krejić Srđan 7262/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 28.4. 10h
Garača Marija 6141/07 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 28.4. 10h