Prezime Ime Broj indeksa Plan i program Smijer Ispit/upis ocjene Nastavnik Termin
Milošević Milica 7180 /14 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 20.9. u 12.30h
Dragić Nikolina 7143 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 23.9. u 9h
Stanetić Ena 7118/14 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 20.9. u 9h
Krčić Anja Marija 1709/16 BP S Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 20.9. u 12.30h
Rađenović Katarina 7127/14 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 23.9. u 9h
Karij Josipa 1652/15 BP S Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 20.9. u 9h
Knežević Dejan 1753/2017 BP S Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 20.9. u 12.30h
Banović Tamara 7305/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 23.9. u 9h
Vidović Jelena 547/18 BP ZNJ Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 20.9. u 9h
Dragic Bojana 1561/13 BP S Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 20.9. u 12.30h
Bulajić Aleksandar 1570/14 BP S Kliničke farmakologije Prof. Nežić 23.9. u 9h
Stojanović Dragana 6623/2011 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 20.9. u 9h
Dervić Rašida 7109/14 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 20.9. u 12.30h
Čolić Dunja 1752/2017 BP S Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 23.9. u 9h
Džinić Lejla 6872/13 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 20.9. u 9h
Džepina Ana 7088/14 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 20.9. u 12.30h
Tabaković Hana 7267/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 23.9. u 9h
Komlenić Bojana 6251/08 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 20.9. u 9h
Čavić Jelena 5807/04 SPP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 20.9. u 12.30h
Savković Katarina 207/17 BP ZNJ Farmakologija – usmeni Prof. Nežić 23.9. u 9h
Ćelić Dajana 1692/15 BP S Kliničke farmakologije Prof. Šatara 20.9. u 9h
Cvijić Milijana 1520/13 BP S Kliničke farmakologije Doc. Stojaković 20.9. u 12.30h
Adelisa Tursić 501/16 BP ZNJ Kliničke farmakologije Prof. Nežić 23.9. u 9h
Adžić Aleksandra 1317/10 BP S Farmakologije (ZDRAVSTVENA NJEGA) Prof. Šatara 20.9. u 9h
Smoljić Dajana 1719/16 BP S Farmakologije (ZDRAVSTVENA NJEGA) Doc. Stojaković 20.9. u 12.30h