Usmeni ispit za studente Zdravstvene njege – Katedra za ginekologiju i akušerstvo

MEDICINSKI   FAKULTET   BANjALUKA

KATEDRA  ZA  GINEKOLOGIJU  I  AKUŠERSTVO

Usmeni ispit za studente Zdravstvene njege u  drugom  januarsko-februarskom obaviće se u petak  26. februara  2021. godine

Izvlačenje kartice sa imenom profesora za polaganje usmenog ispita obaviće se u četvrtak  25. februara 2021. godine u 12,00 časova.

 

                                                                  Šef katedre

                                                 Prof. dr Branka Čančarević – Đajić