Veliko interesovanje za program Horizont Evropa

Veliko interesovanje vladalo je za dvodnevni događaj  posvećen programu Horizont Evropa s posebnim fokusom na prilike u oblasti zdravstva i medicine, namijenjen svim zaposlenim na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) koji su zainteresovani za razvoj projektne aplikacije za Horizont Evropa program.

Događaj je održan 14. i 15. juna 2022. godine na Medicinskom fakultetu, u organizaciji Univerziteta u Banjoj Luci, Medicinskog fakulteta i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, a uz stručnu i organizacionu podršku Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija UNIBL.

Prisutne su prvog dana pozdravili rektor Univerziteta prof. dr Radoslav Gajanin, dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Ranko Škrbić i akademik prof. dr Duško Vulić.

Rektor Gajanin je naglasio da Univerzitet i rektorski tim snažno podržavaju sve aktivnosti zaposlenih na Univerzitetu fokusirane na povećanje projektnih aplikacija i projekata u okviru Horizont Evropa programa, ne samo kroz događaje poput ovog već i kroz druge vidove podrške, poput stimulisanja projektnih aplikacija i projekata. Dekan Škrbić je istakao kako je cilj organizacije ovog događaja upravo podsticanje zaposlenih na Medicinskom fakultetu da se aktivnije uključe u naučnoistraživačke i druge projekte. Akademik Vulić je naznačio kako je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske na raspolaganju za sve vidove saradnje i podrške za rad na Horizont Evropa projektima.

Tokom prvog dana događaja, mr Anđela Pepić, koja rukovodi Centrom za preduzetništvo i transfer tehnologija UNIBL, informisala je učesnike o osnovnim karakteristikama Horizont Evropa programa, te o dostupnim mogućnostima i pozivima specifično fokusiranim na oblast medicine i zdravstva (poput klastera „Zdravljeˮ, Inicijative za inovativno zdravstvo i slično). Nakon toga, učesnici su imali priliku da čuju primjere uspješnih projekata u okviru prethodnog, Horizont 2020. programa, od istraživača i administratora istraživanja iz Srbije.

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović predstavio je projekte u okviru Horizont 2020. programa, u kojima su Univerzitet u Kragujevcu i Centar za bioinžinjering aktivni učesnici. Riječ je o projektima poput DECODE i TAXINOMISIS, orijentisanih na rješenja iz oblasti bioinžinjeringa, a za potrebe poboljšanja dijagnostike i tretmana kardiovaskularnih oboljenja. Dalje je naučna saradnica Instituta za informacione tehnologije Kragujevac dr Marija Gačić predstavila izazove i različite pristupe i aspekte upravljanja i administriranja Horizont projektima iz ugla postojeće podrške istraživačima na Univerzitetu i Institutu.

Nakon toga je prof. dr Miroslav Savić sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavio korake u pripremi aplikacije za projekat NeuroDeRisk koji se realizuje u okviru Inicijative za inovativne lijekove finansirane dijelom kroz Horizont 2020. program. Prof. Savić je tokom svoje prezentacije u fokus stavio praktične savjete – na šta potencijalni aplikanti treba da obrate pažnju prilikom pripreme i realizacije Horizont Evropa projekata, a kako bi bili uspješni.

Tokom drugog dana događaja, održana je radionica koju je vodila mr Anđela Pepić, a tokom koje su učesnici imali priliku da se upoznaju sa svim koracima u postupku pripreme i predaje projektne aplikacije za konkretne pozive u okviru programa Horizont Evropa. Ona je na konkretnim primjerima pokazala kako se čita zahtjev samog poziva za projekte, te kako se sastavlja koncept, kako se vrši izbor partnera i uspostavlja konzorcijum. Govorila je i o zahtjevima pojedinačnih dijelova aplikacionih formulara, razvoju budžeta projekta, te samom postupku predaje projektne aplikacije kroz namjenski portal Evropske komisije.