Viziting predavanje prof. dr Predraga Stevanovića

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci dana 08.11.2023. godine dr Predrag Stevanović, redovni profesor, uža naučna oblast Anesteziologija, reanimatologija i intezivna terapija, održao je viziting predavanje na temu “Epiduroliza (Perkutana epiduralna neuroplastika sa FOR A+B kateterom).