Zaključak Senata o organizaciji minimuna procesa rada za vrijeme praznika

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 62. elektronskoj sjednici održanoj 24.12.2020. godine usvojio je Zaključak u kojem poziva sve članice Univerziteta da organizuju minimum procesa rada za vrijeme predstojećih praznika.

Više informacija je u prilogu.