Zaključak Senata o organizaciji nastavnog procesa

obavjestenje

Zaključak Senata o organizaciji nastavnog procesa u akademskoj 2021/2022. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci