Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije za aprilski ispitni rok-Doc.dr Milorad Vujnić

Katedra za Patološku fiziologiju

 

         Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije-Doc. dr Milorad Vujnić

                                                      -Aprilski rok-

 

Srijeda, 05.05.2021. u 10,30 sati Zdravstvena njega – Praktikum

 1. BLAGOJEVIĆ DARIA    VIZIJAK KARLO     3. ĐURIĆ NATAŠA
 2. KAJTEZ SUZANA 5. KECMAN IRENA    6. MILANKOVIĆ STEFAN
 3. MILOSAVAC NATAŠA 8. PANIĆ BRANKA 9. PETKOVIĆ ALEKSANDRA
 4. PROŠIĆ TAMARA 11. SIMIĆ SVJETLANA    12. ŠARAC NATAŠA

 

Četvrtak, 06.05.20121. u 10,00 sati Medicina – Praktikum

 1. BAŠANOVIĆ MUNIBE VIDOVIĆ JURICA   3. LAZIĆ VEDRAN
 2. MAJINOVIĆ MIROSLAV 5. PARIPOVIĆ SLAĐANA 6. RADOVANOVIĆ NADA
 3. SAVIĆ MILKA 8. FILIPOVIĆ JOVANA 9. ČULIĆ MAJA  10. GRUJIĆ SRĐAN-u
 4. STOJANOVIĆ JELICA-u 12. SUBOTIĆ TANJA–u /sp/ 13. GVERO MILENA-u /sp/

 

Petak, 07.05.2021. u 13.00 sati  Stomatologija i Dentalna medicina-Praktikum

 1. MITRAKOVIĆ MILICA         MITRAKOVIĆ SLAVICA   3. PERAN MARINKO
 2. STIJAKOVIĆ LUKA – /DM / 5. CVIJIĆ MILIJANA 6. ŠIKMAN NIKOLINA
 3. DRAGIĆ BOJANA – u 8. VUČKOVIĆ HELENA – u /STOM./

 

Na ispitu su obavezni: mantil, rukavice i dezinfekciono sredstvo

 

Doc. dr Milorad Vujnić