II parcijalni ispit – rezultati testa održanog 11.2.21- sestrinstvo, babištvo i fizioterapija
Ana Šarić 27
Bojana Zrnić 14
Čergić Jovana 13
Dragana Popović 19
Isidora Dokić 12
Joka Ristić 13
Katarina Milić 6
Kovačević Tamara 24
Kristina Kunić 13
Krupljanin Dajana 7
Leontina Kalaba 18
Monika Vuković 12
Saška Maksimović 6
Sergej Mihajlović 15
Šipovac Jovana 21
Stanišljević Maja 13
Tanja Savić 11
Tatjana Tamarić 12

Ispit su položili studenti sa 18 i više bodova.

Uvid je moguć u ponedjeljak u 11 časova.