MEDICINSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE, SESTRINSTVA, MLD, BABIŠTVA I RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

Aprilski ispitni rok za predmete Uvod u nauku, Metodologija naučnoistraživačkog rada, Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi, Uvod u nauku i pisanje naučnog rada, će biti održan dana 20. aprila 2022. godine u 10 sati i 30 min u kancelariji Prof. dr Zorana Vujkovića (staro krilo, raniji Dekanat, drugi sprat).

 Banjaluka, dana  05. aprila 2022. godine.

 

Prof. dr sc. med Zoran Vujković