Aprilski ispitni rok za predmete Uvod u nauku, Metodologija naučnoistraživačkog rada, Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi, Uvod u nauku i pisanje naučnog rada

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE I RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

Aprilski ispitni rok za predmete Uvod u nauku, Metodologija naučnoistraživačkog rada, Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi, Uvod u nauku i pisanje naučnog rada, će biti održan dana 28. aprila 2021. godine u 11 sati u kancelariji Prof. dr Zorana Vujkovića (staro krilo, raniji Dekanat, drugi sprat).

 

Banjaluka, dana  14. aprila 2021. godine.

 

Prof. dr sc. med Zoran Vujković